DROGA KRZYŻOWA 2022 WE WSPÓLNOCIE KATOLICKIEJ LA VIALE EUROPE

Po dwóch latach pandemii Covid-19, w czasie której chór Domino Cantes dzielił się wokalną oprawą Drogi Krzyżowej wirtualnie, brukselska wspólnota katolicka La Viale Europe (Aleja Europa) przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu 1 kwietnia 2022 r. wznowiła to piękne międzynarodowe nabożeństwo i – zgodnie z tradycją – zaprosiła Domino Cantes.

Wybrany na motto nabożeństwa tekst Ewangelisty Św. Mateusza Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię” (Mt 11,28), doskonale odzwierciedlił stan i potrzeby ducha uczestników i ich bliskich w kontekście pandemicznych ograniczeń i zmagań.

Warto przypomnieć, że XIX-wieczny neogotycki kościół, w którym Droga Krzyżowa jest od wielu lat organizowana, jest położony w pobliżu Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Silnym akcentem w skromnym wnętrzu tej świątyni jest figura Chrystusa z rozpostartymi ramionami, bez krzyża, zdająca się szybować nad głównym ołtarzem. Śpiewy i rozważania (przygotowane przez Piotra Marmuszewskiego, SJ) towarzyszyły procesji do 14 stacji Drogi Krzyżowej w postaci kolorowych płaskorzeźb – z pogranicza tzw. sztuki prymitywnej – w nawach kościoła.

Nabożeństwo rozpoczęło się jedną z najpopularniejszych wersji antyfony Ubi Caritas et amor (Gdzie dobroć i miłość), którą skomponował w 1960 r. Maurice Duruflé (1902-1986), francuski kompozytor i organista. Utwór ten w kościele katolickim często towarzyszy obmywaniu stóp dwunastu mężczyznom w czasie liturgii Wielkiego Czwartku, upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę. Wśród innych utworów wykonanych w czterogłosie przez Domino Cantes znalazły się nie tylko tradycyjne polskie pieśni wielkopostne np. Ludu mój ludu (tekst łaciński z VIII w. a melodia prawdopodobnie z czasów renesansu), Matko Najświętsza (muz. H.M. Górecki, 1933-2010), czy Krzyżu Święty (muz. J. Gałuszka, ur. 1963), ale również – chętnie śpiewane przez wiernych – kanony kontemplacyjne z Taizé, – O Christe Domine Jesu i Adoramus te Christe.

Chór wykonał również po francusku chorał Roi couvert de blessures (znany w Polsce pt. O głowo, coś zraniona)Pasji według św. Mateusza J.S. Bacha (1685–1750). W duchu ekumenicznym zaśpiewany został Wielkopiątkowy hymn Drop, Drop Slow Tears oparty na ewangelicznym tekście Św. Łukasza (Łk. 7, 38) wykorzystanym w słowach pieśni przez angielskiego anglikańskiego księdza, naukowca i poetę Phineasa Fletchera (1582-1650), do której muzykę skomponował Orlando Gibbons (1583-1625), organista w King’s College Chapel, w Cambridge.

Dwa utwory muzyki cerkiewnej były modlitwą o pokój w obliczu militarnej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. – Tebe poem (tekst staro-cerkiewno słowiański z Kanonu Eucharystycznego liturgii Św. Jana Chryzostoma/Jana Złotoustego (w Kościele bizantyjskim i katolickim), biskupa Konstantynopola) – Tobie śpiewamy (muz. Dmytro Stepanowycz Bortnianski (1751-1825); kompozytor, śpiewak i dyrygent pochodzenia łemkowskiego, o którego przynależność narodową i kulturową od wielu lat spierają się naukowcy rosyjscy i ukraińscy) oraz hymn pokutny Покаяння відκрий мені двері Життєдавче (Pokajanija widkrij meni dweri Żytiedawcze; Pokuty otwórz mi drzwi Życia Dawco, w opracowaniu Aleksandra Tarasenki, dyrygenta chóru Woskresinnia przy Katedralnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Równem na Ukrainie). Ten drugi utwór śpiewany jest w cerkwiach na jutrznię niedziel Triody Postnej, tj. zarówno okresu Przedpościa, jak i samego Wielkiego Postu i kieruje myśli ku świętowaniu Świętej Paschy.

Jeden z zaprezentowanych podczas wspólnej Drogi Krzyżowej utworów miał charakter instrumentalny. Kluza-Sporniak Duo, czyli skrzypaczka Judyta Kluza-Sporniak i wiolonczelista Filip Sporniak wykonali fragment utworu Castillo Interior na skrzypce i wiolonczelę skomponowanym w 2013 r. przez współczesnego łotewskiego kompozytora Pēterisa Vasksa (ur. 1946).

Piękne rozważania Jezuity Piotra Marmuszewskiego dostarczyły modlitewnych przeżyć i refleksji, które pomogły uczestnikom spojrzeć na życie indywidualne i społeczne w perspektywie tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego:

Stajemy przed Jezusem wypowiadającym ostatnie słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Stajemy przed Jezusem, którego serce zostaje przebite włócznią. Stajemy przed Jezusem obmywającym nas swą świętą krwią i wodą. Stajemy wobec tajemnicy odkupienia, wobec której pozostaje tylko ze czcią zamilknąć.” (Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu).

(Fot. i tekst es)