Kontakt | Contact

Domino Cantes jest chórem mieszanym, składającym się z 25 osób śpiewających w układzie 4 głosów: żeńskie (sopran i alt) i męskie (tenor i bas).
Głównym miejscem, gdzie można usłyszeć Domino Cantes jest Kościół Dominikanów przy Av. Renaissance 40 w Brukseli, gdzie zapewnia on muzyczną oprawę niedzielnej mszy o godz. 10:00.

Polecamy się także jako artystyczna oprawa uroczystości takich jak śluby czy chrzciny.

Napisz do nas: dominocantes @ dominocantes.eu

Wszystkich chętnych zapraszamy też do udziału we wspólnym śpiewaniu!
Próby odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 19:45-21:45, a w przypadku przygotowywania większych występów – 2 razy w tygodniu.

Organizacją pracy chóru zajmuje się stowarzyszenie Domino Cantes ASBL, zarejestrowane w Brukseli pod numerem 05.67.714.868. Kontakt ze stowarzyszeniem: asbl @ dominocantes.eu

Domino Cantes is a mixed choir consisting of 25 choristers. Voices are devided into four: soprano, alto, tenor, and bass.
The choir's main venue is the Dominican church at 40 Avenue de Renaissance in Brussels, where it sings at mass in Polish on Sundays at 10 a.m.

Would you like us to sing at a ceremony of wedding or baptism?
Would you like to sing with us?
Do not hesitate to contact with us!

E-mail us: dominocantes @ dominocantes.eu
or our Conductor, Kinga Rytel: kinga.rytel @ dominocantes.eu.

The Choir works in the custody of Domino Cantes ASBL association, registered in Brussels at number 05.67.714.868. Contact: asbl @ dominocantes.eu