O NAS

Chór Domino Cantes powstał w 2005 r. w Brukseli przy Sekcji Polskiej Europejskiego Centrum Katolickiego, z inicjatywy Mariana Wojciechowskiego OP. Od swojego powstania działa pod dyrekcją Kingi Rytel-Laycock. Głównym miejscem, gdzie można usłyszeć Domino Cantes jest Kościół Dominikanów przy Av. Renaissance 40 w Brukseli, gdzie zapewnia on muzyczną oprawę niedzielnej mszy o godz. 10:00.

Większość chórzystów to pracownicy instytucji europejskich i członkowie ich rodzin. Chór występował w brukselskiej katedrze p.w. Św. Michała i Guduli, Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej i Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Królestwie Belgii, a także koncertował w instytucjach unijnych i polskich przedstawicielstwach regionalnych w Brukseli.

Do najważniejszych projektów muzycznych chóru należy zaliczyć koncert „Polish Music Through the Ages” z okazji polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. oraz koncert poświęcony pamięci osoby i dzieła Janusza Korczaka (wraz z dziecięcym międzynarodowym chórem Canto Bello także pod dyr. Kingi Rytel-Laycock) w roku 2012. Chór nagrał dwie płyty: w 2009 r. kolędy „Przybieżeli do Betlejem” oraz „There Are No Children Only People” w 2012 r. (z towarzyszeniem chóru dziecięcego Canto Bello).

W 2012 r. Domino Cantes otrzymał nagrodę publiczności w Konkursie „Polak Roku w Belgii", organizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej, Ambasadę RP w Brukseli oraz organizacje Emigracja Polska i Polish Expat Network.