MSZA ŚWIĘTA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM O ŚW. JANIE PAWLE II

„Kto inwestuje w ludzi, w ich integralny rozwój, nigdy nie jest przegranym! Owoce tej inwestycji nie więdną.”

Jan Paweł II

22 października 2022, w dzień wspomnienia św. Jana Pawła II, Koło Fundacji Jana Pawła II w Belgii zorganizowało w Ambasadzie RP Przy Królestwie Belgii sympozjum „Popołudniowe spotkanie wokół św. Jana Pawła II”.

Po powitaniu przez Ambasadora Rafała Siemianowskiego, uczestnicy zostali zaproszeni na krótką prezentację o życiu Jana Pawła II przez uczniów z Polskiej Szkoły Katolickiej w Ambasadzie. Następnie odbyła się dyskusja okrągłego stołu na temat misji świeckich w Kościele.

Dzień zakończył się mszą świętą w kościele dominikanów, której przewodniczył kardynał Philippe Barbarin. Msza była koncelebrowana przez arcybiskupa Franco Coppolę, nuncjusza apostolskiego w Belgii, oraz przez biskupa COMECE i sześciu innych księży. Na zaproszenie przewodniczącej Koła Fundacji w Belgii Elizabeth Druckiej Lubeckiej de Séjournet, chór Domino Cantes został zaproszony do animacji muzycznej tej okolicznościowej mszy świętej. Więcej informacji na temat wydarzenia (po francusku) można znaleźć pod tym linkiem.

Chór zaśpiewał następujące utwory: Cała ziemio wołaj (Ps. 98, muz. Dawid Kusz OP), If Ye Love Me (muz. Thomas Tallis), Zbliżam się w pokorze po polsku i po łacinie (sł. i mel. tradycyjna, w opr. Pawła Bębenka), Laudate Pueri (muz. David Kusz OP) oraz Lord of All Hopefullness (sł. Jan Struther, aranż. Barry Rose).

Przewodnicząca Drucka Lubecka wyraziła swą wdzięczność chórzystom: „(…) z całego serca dziękuję za piękną Mszę Świętą w ostatnią sobotę. Jak zawsze Domino Cantes wspaniale towarzyszyło i wspierało modlitwę zgromadzonych.”

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, której celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie.

(es)